Folosirea, inclusiv vizitarea si cumpararea produselor de pe site-ul www.greenstic.ro, presupune acceptarea in totalitate si de fiecare data cand accesati site-ul nostru, a termenilor si conditiilor sub care sunt furnizate serviciile si produsele. Va invitam sa cititi cu atentie capitolul Termeni si Conditii pentru a fi in cunostinta de cauza in momentul in care finalizati o comanda.

Pentru a putea finaliza o comanda, clientul trebuie sa accepte Termenii si Conditiile specificate in acest capitol, prin apasarea butonului „Trimite comada”, acesta confirmand ca este de acord cu conditiile stipulate in Document.

Termenii si conditiile acestor servicii pot fi schimbate in orice moment de catre GREENSTIC ROMANIA SRL, fara a fi necesara o notificare prealabila a Clientului. Clientul are acces permanent la Termeni si Conditii si este obligat citeasca documentul de fiecare data cand acceseaza site-ul nostru.

In cazul in care vanzarea a fost efectuata prin intermediul interactiunii directe intre Client sau orice reprezentant imputernicit de acesta si un reprezentant al GREENSTIC ROMANIA SRL, contractul incheiat nu va fi considerat contract de vanzare la distanta si nu vor fi incidente dispozitiile prezentilor Termeni si Conditii. Interactiunea directa este probata prin semnarea facturii de catre Client/imputernicit.

Termenii si conditiile nu vor fi aplicabile persoanelor juridice. Oricarei comenzi plasate de o persoana juridica ii vor fi aplicabile conditiile legale privind raporturile dintre profesionisti.

1. Definitii

www.greenstic.ro – site aflat in proprietatea exclusiva a societatii GREENSTIC ROMANIA SRL, cu sediul social in Miercurea-Ciuc, Str. Culmei nr. 12A, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J19/313/2022, CUI RO46235285, organizata in baza legii romane.

SITE – Domeniul www.greenstic.ro si subdomeniile acestuia

CONTINUT - toate informatiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;

- continutul oricarui e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENTILOR sai de catre GREENSTIC ROMANIA SRL prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

- orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat sau colaborator al GREENSTIC ROMANIA SRL UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI, conform informatiilor de contactare, specificate sau nu de catre acesta;

- informatii legate de produsele, serviciile si/sau tarifele practicate de GREENSTIC ROMANIA SRL intr-o anumita perioada;

- informatii legate de produsele, serviciile si/sau tarifele practicate de catre un tert cu care GREENSTIC ROMANIA SRL are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada;

- date referitoare la GREENSTIC ROMANIA SRL, sau alte date privilegiate ale acesteia.

SERVICIU - serviciul de comert electronic condus exclusiv pe portiunile public disponibile ale SITE-ULUI, in sensul acordarii posibilitatii CLIENTULUI sa contracteze produse si/sau servicii folosind mijloace electronice.UTILIZATOR/MEMBRU - Persoana fizica ce are sau obtine acces la CONTINUT, prin mijloace de comunicare electronicesau in baza unui acord de utilizare intre GREENSTIC ROMANIA SRL si acesta.

CONT - ansamblul format dintr-o adresa de e-mail si o parola care permit unui singur MEMBRU accesul la zone restrictionate ale SITE-ULUI.

CLIENT - Persoana fizica care are sau obtine acces la CONTINUT.

DOCUMENT - Termeni si Conditii.

CONTRACT la distanta - conform definitiei cuprinse in OUG 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative- art. 2 punctul 7, astfel cum aceasta a transpus Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor: orice contract incheiat intre profesionist si consumator in cadrul unui sistem de vanzari sau de prestare de servicii la distanta organizat, fara prezenta fizica simultana a profesionistului si a consumatorului, cu utilizarea exclusiva a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanta, pana la si inclusiv in momentul in care este incheiat contractul.

NEWSLETTER / ALERTA - mijlocul de informare periodic, prin e-mail, asupra produselor, serviciilor si/sau promotiilor desfasurate de catre GREENSTIC ROMANIA SRL intr-o anumita perioada, fara nici un angajament din partea GREENSTIC ROMANIA SRL cu referire la informatiile continute de acesta transmis in baza consimtamantului UTILIZATORULUI/MEMBRULUI/CLIENTULUI sau in interesul legitim al GREENSTIC ROMANIA SRL, urmare a relatiei relevante cu CLIENTUL.

TRANZACTIE - incasare sau rambursare a unei sume rezultate din vanzarea unui produs de catre GREENSTIC ROMANIA SRL catre Client.

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL-societatea GREENSTIC ROMANIA SRL  cu sediul social in Miercurea-Ciuc, Str. Culmei nr. 12A, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J19/313/2022, CUI RO46235285, organizata in baza legii romane.

PERSOANA VIZATA- persoana fizica indentificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. Pot intra in aceasta categorie: numele, prenumele, domiciliul/resedinta, toate celelalte date cu care se legitimeaza CLIENTUL/MEMBRUL.

2. Aspecte Generale

2.1. Documentul stabileste termenii si conditiile de utilizare a Site-ului/Continutului/Serviciului de catre Membru sau Client, in cazul in care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, incheiat intre GREENSTIC ROMANIA SRL si acesta.

2.2. Folosirea, inclusiv dar nelimitandu-se la accesarea, vizitarea si vizualizarea, Continutului/Serviciului, implica aderarea Membrului sau Clientului la prezentele termeni si conditii; Clientul se obliga sa monitorizeze permanent termenii si conditiile care pot fi actualizate, modificate si completate. In cazul unor neintelegeri se aplica Termenii si conditiile valabile la momentul plasarii comenzii si notificarii acestuia in scris catre GREENSTIC ROMANIA SRL. 

2.3. Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea site-ului public disponibil pe www.greenstic.ro.

2.4. Prin folosirea Site-ului/Continutului/Serviciului, Membrul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitatile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta raspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice alta natura produse Site-ului, Continutului, Serviciului, GREENSTIC ROMANIA SRL sau oricarui tert cu care GREENSTIC ROMANIA SRL are incheiate contracte, in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

2.5. In cazul in care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord si/sau nu accepta si/sau isi revoca acceptul dat pentru Document:

2.5.1. Acesta renunta la: accesul la Serviciu, alte servicii oferite de GREENSTIC ROMANIA SRL prin intermediul Site-ului, primirea newslettere-lor/alertelor si/sau comunicarilor din partea GREENSTIC ROMANIA SRL de orice natura (electronic, telefonic, etc).

2.5.2. GREENSTIC ROMANIA SRL va sterge toate datele care fac referire la acesta din baza sa de date, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese, exceptie facand situatiile in care pastrarea datelor constituie o obligatie legala a GREENSTIC ROMANIA SRL.

2.5.3. Poate reveni in orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord si/sau a nu accepta documentul, sub forma in care acesta va fi disponibil in acel moment.

2.6. Pentru a-si exercita dreptul prevazut la art 2.5, acesta poate sa contacteze GREENSTIC ROMANIA SRL sau sa foloseasca legaturile din continutul primit de la GREENSTIC ROMANIA SRL destinate acestui scop.

2.7. Clientul nu poate sa revoce unilateral acordul exprimat in favoarea Documentului pe perioada derularii unui Contract sau pana in momentul in care acesta nu va achita integral contravaloarea tuturor Contractelor neonorate fata de GREENSTIC ROMANIA SRL. In cazul in care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate fata de GREENSTIC ROMANIA SRL si isi revoca acordul exprimat in favoarea Documentului pe perioada derularii unei Comenzi, GREENSTIC ROMANIA SRL va anula Comanda acestuia fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese.

 2.9. Acest Site este adresat doar Membrilor persoane fizice care au cel putin 18 ani si au capacitatea legala de a incheia acte juridice. Posibilitatea de a comanda online este disponibila doar persoanelor cu adresa de livrare in Romania. Devenind Membru, persoana declara faptul ca intruneste conditiile sus-mentionate.

3. Continut

3.1. Continutul, astfel cum este definit in preambul, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a GREENSTIC ROMANIA SRL, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licente de utilizare si/sau publicare).

3.2. Membrului sau Clientului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui continut in orice alt context decat cel original intentionat de GREENSTIC ROMANIA SRL, includerea oricarui continut in afara site-ului GREENSTIC ROMANIA SRL, indepartarea insemnelor protejate de dreptul de autor al GREENSTIC ROMANIA SRL  asupra continutului precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea continutului, decat cu acordul expres al GREENSTIC ROMANIA SRL.

3.3. Orice continut la care Membrul sau Clientul are si/sau obtine acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, in cazul in care continutul nu este insotit de un acord de utilizare specific si valid incheiat intre GREENSTIC ROMANIA SRL si acesta si fara nici o garantie, implicit sau expres formulata din partea GREENSTIC ROMANIA SRL cu referire la acel continut.

3.4. Membrul sau Clientul poate copia, transfera si/sau utiliza continutul numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederi ale prezentului Document.

3.5. In cazul in care GREENSTIC ROMANIA SRL confera Membrului sau Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit continut, la care Membrul sau Clientul are sau obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor continuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor continuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform conditiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea GREENSTIC ROMANIA SRL pentru respectivul Membru, Client sau oricare alt tert care are/obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui continut, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.

3.6. Niciun continut transmis catre Membru sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea GREENSTIC ROMANIA SRL si/sau al angajatului sau colaboratorului GREENSTIC ROMANIA SRL care a mijlocit transferul de continut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul continut.

3.7. Este interzisa orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin document sau de acordul de utilizare care il insoteste, in cazul in care acesta exista.

4. Contact

4.1. GREENSTIC ROMANIA SRL publica pe site datele complete si corecte de identificare pentru a fi contactat de catre Client sau Membru.

4.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, Membrul sau Clientul permite automat GREENSTIC ROMANIA SRL sa il contacteze prin orice mijloc disponibil incluzand si mijloacele electronice. Prelucrarea datelor Membrului sau Clientului de catre GREENSTIC ROMANIA SRL va viza exclusiv comunicarea cu privire la solicitarea formulata in scris.

4.3. Completarea partiala sau integrala a formularului de contact si trimiterea acestuia nu reprezinta in niciun fel un angajament din partea GREENSTIC ROMANIA SRL de a contacta Membrul sau Clientul.

4.4. Accesarea Site-ului, folosirea informatiilor prezentate in cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificari adresate GREENSTIC ROMANIA SRL se realizeaza in mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Membrului sau Clientului si GREENSTIC ROMANIA SRL, considerandu-se astfel ca acesta consimte primirea notificarilor din partea GREENSTIC ROMANIA SRL in modalitate electronica si/sau telefonica, incluzand si comunicari prin e-mail sau prin anunturi pe site.  

4.5. GREENSTIC ROMANIA SRL isi rezerva dreptul de a nu raspunde tuturor solicitarilor de orice natura, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, personal etc).

5. Newslettere si alerte

5.1. Membrul sau Clientul are dreptul de a-si exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere si/sau alerte din partea GREENSTIC ROMANIA SRL.

5.2. Datele preluate de la Membru sau Client in scopul expedierii newslettere-lor si/sau alertelor, pot si vor fi folosite de catre GREENSTIC ROMANIA SRL in limitele Politicii de confidentialitate.

5.3. Renuntarea la primirea newslettere-lor si/sau alertelor de catre Membru sau Client se poate face in orice moment:

5.3.1. Folosind legatura special destinata din cadrul oricaror newslettere si/sau alerte primite.

5.3.2. Prin contactarea GREENSTIC ROMANIA SRL, conform cu informatiile de contactare, si fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese.

5.4. Renuntarea la primirea newslettere-lor si/sau alertelor nu implica renuntarea la acceptul dat pentru document.

5.5. GREENSTIC ROMANIA SRL isi rezerva dreptul de a selectiona persoanele carora le va trimite newslettere si/sau alerte cat si dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru sau Client care si-a exprimat anterior consimtamantul de a primi newslettere si/sau alerte, fara nici un angajament ulterior din partea GREENSTIC ROMANIA SRL, sau a vreunei notificari prealabile a acestuia.

6. Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

6.1. GREENSTIC ROMANIA SRL colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, date cu caracter personal iar tipurile de date colectate depind de natura modului in care vizitatorul site-ului doreste sa interactioneze cu www.greenstic.ro. Astfel, pentru inregistrarea unui cont nou, se colecteaza numele, prenumele, adresa de e-mail si numarul de telefon, date utilizate ulterior pentru finalizarea si transmiterea comenzii; pentru a putea fi contactat de GREENSTIC ROMANIA SRL pentru orice intrebari sau informatii privind produsele comercializate, se colecteaza numele, prenumele si adresa de e-mail; in scop de marketing, se colecteaza numele, prenumele si adresa de e-mail.

6.2.  GREENSTIC ROMANIA SRL poate sa colecteze involuntar si alte date ce nu conduc la identificarea unica a persoanei vizate (ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parametri tehnici) furnizate de browserul internet prin intermediul caruia se face accesul la site si pot fi folosite de catre GREENSTIC ROMANIA SRL pentru a imbunatati serviciile oferite Clientilor sau Utilizatorilor sai.

6.3. GREENSTIC ROMANIA SRL poate sa colecteze involuntar si informatii care ar putea conduce la identificarea vizitatorilor www.greenstic.ro cum ar fi adresa IP. GREENSTIC ROMANIA SRL nu va utiliza astfel de informatii pentru a identifica vizitatorii site-ului si nu va face publice astfel de informatii, altfel decat in conditiile descrise in prezenta Politica de Confidentialitate;

6.4. GREENSTIC ROMANIA SRL poate obtine date de la institutia financiara prin intermediul careia se realizeaza cumpararea de pe www.greenstic.ro, daca plata se face on-line prin card bancar sau prin ordin de plata;

6.5.  GREENSTIC ROMANIA SRL prelucreaza datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri si temeiuri legale:

6.5.1. in scopul executarii contractului: pentru a asigura accesul acestuia la serviciu, in vederea validarii, expedierii si facturarii comenzilor catre acesta sau pentru rezolvarea anularilor ori a problemelor de orice natura referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achizitionate de catre acesta;

6.5.2. in baza consimtamantului utilizatorului site-ului, pentru contactarea acestuia, spre a oferi informatii privind activitatile Greenstic sau produsele comercializate, la cererea sa voluntara;

6.5.3. in baza consimtamantului expres al utilizatorului site-ului in scopuri de marketing, pentru trimiterea de newslettere, in format exclusiv electronic;

6.5.4. in interesul legitim al Operatorului, datele personale prevazute la art. 6.2.- art. 6.4., pentru a imbunatati serviciile oferite Clientilor sau Membrilor incluzand dar nelimitandu-se la contactarea acestora pentru evaluarea produselor achizitionate, pentru transmiterea de comunicari particularizate periodic, in baza relatiei adecvate dintre GREENSTIC ROMANIA SRL si CLIENT/MEMBRU, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materia protectiei datelor;

6.6. Prin vizitarea site-ului, prin crearea contului sau a completarii formularelor de contact ori de solicitare informatii pentru produs, fiecare Membru sau Client si-a exprimat consimtamantul ca GREENSTIC ROMANIA SRL sa prelucreze datele acestuia cu caracter personal, in conformitate cu scopurile declarate in prezenta Politica de Confidentialitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si oricaror alte dispozitii legale incidente;

6.7. GREENSTIC ROMANIA SRL prelucreaza datele in mod legal, echitabil si transparent. Prelucrarea datelor se realizeaza in scopuri determinte, explicite si legitime. Procesarea datelor este adecvata si limitata, doar in raport de necesitatea realizarii scopului pentru care acestea au fost colectate. Datele cu caracter personale vor fi retinute doar pe perioada de timp necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt procesate, iar prelucrarea se va realiza de o maniera adecvata pentru asigurarea securitatii si integritatii datelor. Niciun transfer de date nu se va realiza fara masuri de precautie adecvate.

6.8. GREENSTIC ROMANIA SRL a implementat masurile organizatorice si de securitate necesare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor legale internationale si nationale in vigoare. Pentru protejarea informatiilor colectate in scopurile mentionate de la Membru sau Client, GREENSTIC ROMANIA SRL utilizeaza certificarea Secure Sockets Layer (SSL).

6.9. GREENSTIC ROMANIA SRL nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.greenstic.ro, cu exceptia angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane imputernicite (contabilitate) carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele GREENSTIC ROMANIA SRL sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a GREENSTIC ROMANIA SRL sau a angajatilor ori contractorilor/paretenerilor acesteia. GREENSTIC ROMANIA SRL, impreuna cu colaboratorii sai (persoane imputernicite), isi asuma responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal.

6.10. Oricare Membru sau Client are, ca persoana vizata,  urmatoarele drepturi in raport cu GREENSTIC ROMANIA SRL, ca operator de date cu caracter personal:

6.10.1. Dreptul de acces inseamna dreptul Membrului sau Clientului de a obtine o confirmare din partea GREENSTIC ROMANIA SRL ca sunt prelucrate sau nu datele cu caracter personal care privesc persoana in cauza si, in caz afirmativ, se poate obtine acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

6.10.2. Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, insa doar daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

6.10.3. Dreptul la opozitie vizeaza dreptul Memberului sau Clientului de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, Membrul sau Clientul are cu precadere dreptul  de a se opune prelucrarii in orice moment.

6.10.4. Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate din partea GREENSTIC ROMANIA SRL.

6.10.5. Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") inseamna dreptul Membrului sau Clientului de a solicita sa fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana in cauza decide sa isi retraga consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana in cauza se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

6.10.6. Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care Membrul sau Clientul contesta exactitatea datelor prelucrate de GREENSTIC ROMANIA SRL, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana in cauza se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care GREENSTIC ROMANIA SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana in cauza le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a  opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale GREENSTIC ROMANIA SRL prevaleaza asupra celor apartinand Membrului sau Clientului.

6.10.7. Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal(ANSPDCP).

In situatia in care se considera ca drepturile prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, orice persoana vizata are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.

 Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele: Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Pagina web: www.dataprotection.ro.

6.11. Pentru exercitarea drepturilor conform art. 6.10, Membrul sau Clientul se va adresa GREENSTIC ROMANIA SRL, printr-o cerere formulata in scris si transmisa la Greenstic Romania SRL

Str. Culmei nr.12A, Miercurea-Ciuc, Harghita sau prin intermediul unui e-mail, transmis la adresa dpo@greenstic.ro.

6.12. GREENSTIC ROMANIA SRL utilizeaza platforma MailChimp pentru pentru transmiterea mesajelor de marketing-newslettere. MailChimp se declara a fi in conformitate cu Regulamentul 679/2016 si ofera posibilitatea renuntarii in orice moment la abonarea la newsletter.

6.13. Datele cu caracter personal procesate de GREENSTIC ROMANIA SRL sunt retinute pentru o perioada cuprinsa intre 3 si 10 ani, in functie de scopul colectarii datelor personale, dupa cum urmeaza: datele furnizate prin intermediul formularului de comanda vor fi stocate pentru o perioada de 10 ani de la momentul colectarii, datele furnizate pentru crearea unui cont vor fi retinute pentru o perioada de 3 ani de la ultima logare a Membrului, datele furnizate prin completarea formularului de contact sau de solicitare informatii pentru produs pentru o perioada de 3 ani de la momentul colectarii, datele prelucrate in scop de marketing pe baza de consimtamant expres al persoanei vizate pana la retragerea consimtamantului, iar datele prelucrate in scop de marketing in interesul legitim al Operatorului pentru o perioada de 5 ani calculata de la momentul ultimei achizitii de pe www.greenstic.ro.

6.14. GREENSTIC ROMANIA SRL nu promoveaza SPAM-ul, obligandu-se ca datele colectate ale Clientului sau Membrului sa fie folosite numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere, etc. baza de date continand informatii referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului sau Clientului vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate.

6.15. Exceptie de la prevederile art. 6.14. va face situatia in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este ceruta de catre organele abilitate in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.

6.16. Daca GREENSTIC ROMANIA SRL va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, va publica respectivele moficari pentru a informa persoanele vizate cu privire la informatiile pe care le colecteaza si modul in care le utilizeaza.

 

7. Politica de utilizare Cookie-uri pe www.greenstic.ro

7.1. Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web si apoi trimis inapoi (nemodificat) de catre navigator, de fiecare data cand acceseaza acel server. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Mozilla) si este un fisier pasiv (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului).

7.2. Datele stocate de fisierele de tip cookie utilizate pe www.greenstic.ro nu indica detalii personale în baza carora sa poata fi stabilita o identitate individuala.

7.3. Site-ul www.greenstic.ro utilizeaza urmatoarele tipuri de cookies:

7.3.1. Fisiere de tip cookie absolut necesare,  cele ce permit navigarea pe Website si utilizarea functiilor de baza. Aceste fisiere de tip cookie sunt indispensabile pentru utilizarea Website-urilor.

7.3.2. Fisiere de tip cookie privind functionalitatea ce sunt utilizate pentru a recunoaste Clientul/Membrul/Utilizatorul atunci cand revine in magazinul on-line si permit oferirea unor functii imbunatatite si personalizate, cum ar fi reamintirea anumitor preferinte. Aceste fisiere de tip cookie colecteaza informatii anonime si nu pot urmari navigarile Cumparatorului pe alte site-uri web. Perioada de expirare a acestor fisiere de tip cookie este de maximum 2 ani.

7.3.2. Fisiere de tip cookie analitice si privind performanta ce permit recunoasterea si numararea utilizatorilor si colectarea informatiilor despre modul in care este utilizat Site-ul (de exemplu, paginile pe care un utilizator le deschide cel mai des si daca utilizatorul primeste mesaje de eroare de la anumite pagini). Aceasta ajuta Vanzatorul sa imbunatateasca modul in care functionează Site-ul. Perioada de expirare a acestor fisiere de tip cookie este de maximum 2 ani. 

 

7.3.5. Alte tipuri de fisiere de tip cookie care pot fi utilizate ulterior. Vanzatorul va informa utilizatorii prin politicile sale actualizate dacă sunt utilizate orice alte tipuri de cookies.

7.4. In majoritatea cazurilor, o interfata ce permite conectarea utilizatorului la internet are de la bun inceput activata optiunea de a salva cookie-urile website-urilor. Insa sunt intalnite adesea si situatii in care paginile vizitate notifica cu privire la acceptul sau refuzul utilizatorului de a stoca aceste fisiere pe sistem, asa cum este si cazul site-ului www.greenstic.ro. Totodata, fiecare browser web ofera in setari fie optiunea de a bloca orice cookie fara a mai fi intrebat, fie optiunea de a fi notificat de cate ori un astfel de fisier este salvat pe sistemul utilizatorului, Se pot face numeroase setari preferentiale in optiunile browserului web pe care il foloseste utilizatorul, insa orice restrictie a acestor cookie-uri poate conduce la functionarea gresita sau incompleta a paginii web vizitata.

O alta varianta de eliminare a cookie-urilor o reprezinta programele de mentenanta a sistemului de operare, care in cele mai multe cazuri ofera posibilitatea de a sterge cookie-urile din toate sau doar din anumite browsere utilizate.

7.5. Cookie-urile de pe site-ul www.greenstic.ro nu solicita informatiile cu caracter personal ale utilizatorilor si in majoritatea cazurilor nici nu identifica vizitatorii. Ceea ce colecteaza cookie-urile sunt informatii folosite strict pentru a oferi anumite functionalitati, iar sistemul de criptare a acestor informatii face ca decodarea si preluarea lor de catre terte parti fara autorizatie sa fie imposibile.

Mai multe informatii despre cookie-uri se pot afla accesand link-ul: http://www.youronlinechoices.com/ro.

8. Politica de vanzare online

8.1. Accesul la serviciu

8.1.1. Accesul la serviciu este permis oricarui Client sau Membru, fiind obligatorie crearea unui cont pentru a cumpara prin intermediul site-ului www.greenstic.ro.

8.1.2. Pentru a i se permite accesul la serviciu, Clientul va trebui sa accepte prevederile Documentului.

8.1.3. GREENSTIC ROMANIA SRL isi rezerva dreptul de a limita accesul Clientului la Servicii si/sau Contul Membrului pe perioada nedeterminata, in cazuri justificate de comportamentul Clientului, dreptul de a anula comenzile si de a bloca/sterge Contul acestuia in cazul in care considera ca in baza comportamentului avut de catre Client, accesul si existenta Contului Clientului ar putea prejudicia in vreun fel GREENSTIC ROMANIA SRL si site-ul www.greenstic.ro.  Acest drept poate fi exercitat in orice moment si nu este necesara notificarea Clientului in acest sens.

8.1.4. Fiecare Membru poate avea un singur Cont. Este interzisa partajarea unui Cont intre mai multi Membri/Clienti.

8.1.5. In situatia in care se descopera accese partajate de mai multi Clienti, GREENSTIC ROMANIA SRL isi rezerva dreptul de a anula sau a suspenda accesul Clientului la Continut.

8.2. Produse si servicii

8.2.1. GREENSTIC ROMANIA SRL poate publica pe site-ul www.greenstic.ro informatii despre produse, servicii si/sau promotii practicate de catre acesta sau de catre oricare alt tert cu care GREENSTIC ROMANIA SRL are incheiate contracte sau acorduri de parteneriat, intr-o anumita perioada si in limita stocului disponibil.

8.2.2. In depozit pot fi achizitionate produse puse la dispozitia clientilor de GREENSTIC ROMANIA SRL, si se poate solicita consultanta privind produsele existente pe site si in depozit. De asemenea, in depozit se pot plasa comenzi, se pot face plati si se pot ridica produsele achizitionate. Clientilor care doresc sa achizitioneze un anumit produs li se recomanda ca anterior vizitarii depozitului sa programeze o intalnire pentru ca GREENSTIC ROMANIA SRL sa asigure disponibilitatea produsului dorit.

8.2.3. GREENSTIC ROMANIA SRL poate limita capacitatea de achizionare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienti.

8.2.4. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate in lei (RON) si includ TVA.

8.2.5. Facturarea produselor achizitionate se face exclusiv in RON folosind informatiile furnizate de Client in formularul destinat. GREENSTIC ROMANIA SRL nu raspunde de corectitudinea informatiilor furnizate de Client pentru factura. In cazul in care plata se face prin card bancar, aceasta va fi confirmata in momentul in care se va emite factura catre Client. Pana in acel moment contravaloarea comenzii va fi blocata pe contul Clientului nefiind transferata in conturile GREENSTIC ROMANIA SRL.

8.2.6. In functie de modalitatea de plata pentru care opteaza Clientul, acestuia i se va transmite pe e-mail o factura proforma (avans sau suma totala).

8.2.7. Toate informatiile din evenimentele de vanzare folosite pentru descrierea produselor, caracterisitici si greutate, a preturilor, a stocurilor per produs si/sau serviciilor disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / link-uri catre alte site-uri etc) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea GREENSTIC ROMANIA SRL, acestea fiind cu titlu de prezentare.  GREENSTIC ROMANIA SRL poate retrage o oferta de produse sau o poate modifica in orice moment, pana la plasarea comenzii, fara a datora daune sau alte penalitati catre nici un potential client.

8.2.8. Plata produselor si/sau a serviciilor achizitionate prin intermediul serviciului se poate face in urmatoarele modalitati:

8.2.8.1. In depozit, in numerar sau cu cardul de debit.

8.2.8.2. Prin transfer bancar.

8.2.8.3. On-line, prin intermediul serviciului de plati electronice al Bancii Transilvania.

8.2.9. In cazul platilor online cu cardul, GREENSTIC ROMANIA SRL nu este / nu poate fi facuta responsabila pentru niciun alt cost suplimentar suportat de client, incluzand dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutara aplicate de catre banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta actiune o poarta numai Clientul.

8.2.10. In cazul putin probabil cand GREENSTIC ROMANIA nu va putea onora un produs/o parte din produse, pentru ca aceste sunt indisponibile, aceasta va notifica pe e-mail si telefonic Clientul, oferindu-i informatii privind scoaterea din comanda a produsului ce nu mai poate fi livrat. Clientului ii vor fi  prezentate optiunile de care acesta dispune: fie poate astepta ca produsul sa redevina disponibil in stoc, fie sa anuleze comanda pentru produsul respectiv. Daca este cazul, GREENSTIC ROMANIA SRL va dispune rambursarea sumelor achitate de catre Client pentru produsele indisponibile in maxim 14 zile de cand a luat cunostinta de decizia Clientului.

8.3. Comanda online

8.3.1. Clientul poate efectua comenzi de produse comercializate pe site, ofertele de preturi fiind limitate in timp (dupa perioada indicata, preturile anumitor produse pot suferi modificari iar cele promotionale nu vor mai fi vizibile pe site-ul www.greenstic.ro).

8.3.2. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte ca toate datele furnizare de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete si valabile la data plasarii comenzii, denumita in cadrul acestui document si comanda emisa.

8.3.3. Contractul la distanta este considerat incheiat de catre GREENSTIC ROMANIA SRL atunci cand comanda plasata de catre Client este confirmata electronic de catre GREENSTIC ROMANIA SRL. Mai mult, inainte de a valida comanda Clientului si inainte de a expedia produsele, GREENSTIC ROMANIA SRL are dreptul sa contacteze Clientul, prin orice mijloc disponibil / agreat de GREENSTIC ROMANIA SRL (telefonic sau e-mail), pentru a obtine confirmarea personala de catre Client a datelor sale de identificare si livrare. Clientii accepta ca GREENSTIC ROMANIA SRL nu poate fi fortat sa valideze/livreze produse catre persoane care nu au confirmat datele de livrare si identificare.

8.3.4. GREENSTIC ROMANIA SRL va putea proceda la denuntarea unilaterala a contractului si la anularea automata a comenzii efectuate de Client, chiar si fara o notificare prelabila adresata Clientului, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri: 

  • activitatea Clientului pe site poate si/sau produce daune de orice natura de partea GREENSTIC ROMANIA SRL;
  • pentru alte motive obiective;
  • neacceptarea de catre banca emitenta a cardului Clientului, a tranzactiei, in cazul platii online;
  • invalidarea tranzactiei de catre procesatorul de carduri agreat de GREENSTIC ROMANIA SRL, in cazul platii online;

8.3.5. In cazul in care Clientul refuza primirea coletului de la curier o singura data, GREENSTIC ROMANIA SRL isi rezerva dreptul de a refuza orice alta comanda viitoare.

8.3.6. O comanda plasata nu poate fi modificata prin intermediul Contului. Daca Clientul doreste o modificare (includerea sau renuntarea la produse) acesta va contacta reprezentantii GREENSTIC ROMANIA SRL.

8.3.7. In cazul in care un Client isi modifica datele personale, aducand la cunostinta GREENSTIC ROMANIA SRL acest aspect, toate comenzile in derulare existente la acel moment, isi pastreaza datele definite/acceptate de catre Client inainte de momentul modificarii, luadu-se in considerare pentru livrare si contact, noile date modificate corespunzator.

8.4. Comanda telefonica

Clientul/Membrul poate efectua comenzi telefonice. 

8.5. Contract si finalizare

8.5.1. GREENSTIC ROMANIA SRL va transmite catre Client toate documentele necesare care sa ateste achizitionarea produselor/serviciilor de catre Client.

8.5.2. GREENSTIC ROMANIA SRL va facilita informarea Clientului asupra stadiului de finalizare in care se afla comanda sa.

8.5.3. Contractul la care se adauga documentele care atesta livrarea catre Client a produselor contractate de acesta, de partea GREENSTIC ROMANIA SRL, devine Contract onorat.

8.5.4. Contractul este incheiat pe perioada determinata. Acesta va fi considerat ca fiind incetat in momentul in care partile isi vor fi executat obligatiile reciproce in termenele si conditiile stabilite prin prezentul Document.

8.5.5. In cazul in care exista diferente intre lista cu produse livrate si continutul coletului, Clientul are obligatia de a notifica GREENSTIC ROMANIA SRL si curierul (daca constatarea s-a facut in prezenta acestuia) in maximum 24 de ore de la receptia coletului, telefonic sau prin formularul de contact disponibil pe site, cu detaliile aferente (foto, explicatii etc).

8.6. Transport

8.6.1. Livrarea catre Client a produselor achizitionate de la GREENSTIC ROMANIA SRL este efectuata prin intermediul sistemului de curierat rapid. In functie de mai multe criterii, livrarea poate avea optiunea “Deschidere la livrare.”Atunci cand Clientul este informat in mod expres ca livrarea aferenta comenzii plasate are aceasta optiune, este important ca in momentul livrarii, in prezenta curierului, sa desigileze produsul, sa il scoata complet din cutie si sa il verifice. Clientul nu va accepta un produs care este neconform. In cazul in care produsul este acceptat, atunci se prezuma ca el este conform, iar riscul de pierdere sau de deteriorare a acestuia este transferat Clientului.

8.6.2. Pentru comenzile a caror valoare este mai mare de 250 RON, transportul este gratuit. 

Pentru comenzile a caror valoare este sub 250 RON, pretul livrarii practicat de GREENSTIC ROMANIA SRL este de 25 RON (inclusiv TVA).

8.6.3. Timpul de livrare al unei comenzi este intre 1-5 zile lucratoare.

8.6.4. In eventualitatea depasirii termenului de livrare legal, GREENSTIC ROMANIA SRL va informa Clientul prin e-mail si/sau telefon si va agrea cu acesta prelungirea termenului de livrare cu o perioada ce nu va depasi termenul de livrare prevazut initial. In cazul in care, in cadrul noii perioade agreate de comun acord, produsul va fi indisponibil pentru livrare, Clientul poate solicita rezilierea contractului la distanta si anularea comenzii. Clientul are la dispozitie un termen de 3 zile lucratoare de la data emiterii notificarii de informare pentru a-si exprima optiunea privind produsul comandat. Lipsa primirii de catre GREENSTIC ROMANIA SRL a unui raspuns din partea Clientului sau imposibilitatea contactarii Clientului la datele de contact indicate in termenul precizat se va considera ca accept tacit al acestuia pentru prelungirea perioadei de livrare.

8.6.5. In cazul rezilierii Contractului si anularii comenzii in situatia prevazuta la art. 8.6.4., GREENSTIC ROMANIA SRL ramburseaza fara intarzieri nejustificate toate sumele platite in temeiul Contractului de catre Client in decurs de 7 zile de la data de la care Clientul a comunicat catre GREENSTIC ROMANIA SRL decizia sa de terminare a contractului.

8.6.6. Timpul de livrare al unei comenzi poate varia in functie de locul de livrare indicat de Client. 

8.6.7. Comenzile a caror valoare depaseste 250 RON beneficiaza de transport gratuit in toata tara.

8.7. Calitate si garantii

8.7.1. GREENSTIC ROMANIA SRL respecta prevederile de garantie conform legislatiei romanesti in vigoare.

8.7.2. Produsele beneficiaza de o garantie de conformitate conform prevederilor Legii 449/2003, astfel cum aceasta a transpus Directiva 1999/44/CE privind vanzarea de bunuri de consum si garantiile conexe iar daca daca in prezentarea produsului este precizat un termen mai lung de garantie decat cel legal, se aplica termenul mai lung.

8.7.3. Produsele comercializate de GREENSTIC ROMANIA SRL sunt noi, in ambalaje originale si provin din surse autorizate de fiecare producator in parte.

8.7.3. Garantia se aplica conditiilor normale de utilizare si este valabila numai pentru produsele achizitionate si platite de Client/Membru de la GREENSTIC ROMANIA SRL. Clientul/Membrul intelege faptul ca producatorul/importatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru defectele generate de o terta parte sau de catre Client. Defectele astfel cauzate inlatura beneficiul garantiei. Produsele defectate din cauza utilizarii necorespunzatoare sau a folosirii acestora in alte scopuri decat cele pentru care au fost proiectate, sau din cauza interventiilor asupra lor de catre persoane neutorizate nu vor putea constitui obiectul garantiei.

8.7.4. In cazul in care se invoca lipsa de conformitate a produsului de catre Client si aceasta este constatata de GREENSTIC ROMANIA SRL, Clientul are dreptul de a solicita ca masura reparatorie inlocuirea produsului, in fiecare caz fara plata, cu exceptia cazului in care masura este imposibilila sau disproportionata.

8.7.5. Masura va fi considerata ca disproportionata daca impune in sarcina GREENSTIC ROMANIA SRL costuri care sunt nerezonabile in comparatie cu cealalta masura reparatorie, lundu-se in considerare valoarea pe care ar fi avut-o produsele daca nu ar fi existat lipsa de conformitate, importanta lipsei de conformitate sau daca cealalta masura reparatorie ar putea fi realizata fara un inconvenient semnificativ pentru Client.

8.7.6. Masura reparatorie va fi dispusa numai daca in urma verificarii produsului a carui neconformitate se invoca de catre Client, GREENSTIC ROMANIA SRL constata ca defectul exista si ca solicitarea clientului este intemeiata. Produsul este verficat in vederea constatarii lipsei de conformitate la punctul de lucru al GREENSTIC ROMANIA SRL in urma preluarii acestuia de la Client. Costurile de transport de la Client in aceste situatii vor fi in sarcina GREENSTIC ROMANIA SRL.

8.7.7. In cazul in care nu se poate dispune ca masura reparatorie inlocuirea produsului a carui neconformitate a fost constatata de GREENSTIC ROMANIA SRL, Clientul va fi informat in acest sens. In cazul in care Clientul a platit pretul produsului, sumele varsate ca plata vor fi rambursate de catre GREENSTIC ROMANIA SRL in termen de maximum 14 zile, cu exceptia cazului in care partile convin altfel.

8.8. Renuntarea la contract

8.8.1. Clientul se poate retrage din contract si este indreptatit sa primeasca intreaga contravaloare pentru produsele platite fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere in termen de 14 zile de la data de la care Clientul a intrat in posesia fizica a produsului comandat.

8.8.2. Inainte de expirarea perioadei de retragere din contract, Clientul informeaza GREENSTIC ROMANIA SRL despre decizia sa de retragere din contract. In acest scop, Clientul poate alege una dintre urmatoarele variante:

8.8.2.1. de a folosi modelul de formular de retragere;

8.8.2.2. de a face o declaratie neechivoca in care isi exprima decizia de retragere din contract;

Model de formular de retragere din contract in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de Urgenta nr. 34/2014 privind drepturile consumaatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative:

“  Catre : GREENSTIC ROMANIA SRL,

-Vă informez/Vă informam  prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastra din contractul referitor la vanzarea urmatoarelor produse :

- Comandate la data (*)/primite la data (*)

- Numele Clientului:

- Adresa Clientului:

- Semnatura Clientului (doar in cazul in care acest formular este notificat pe hartie)

- Data”.

 

8.8.3. In cazul exercitarii dreptului de retragere,  returnarea produsului se va putea efectua, dupa parcurgerea etapei initiale prevazuta la art. 8.8.2, fie prin predare personala la punctul de lucru GREENSTIC ROMANIA SRL (depozit Greenstic) fie prin servicii de curierat, costurile aferente transportului fiind, conform legii, in sarcina Clientului. Clientul care a notificat GREENSTIC ROMANIA SRL  conform art 8.8.2, ii revine responsabilitatea de a se asigura ca produsul va fi returnat in maxim 14 zile de la notificare, in caz contrar, GREENSTIC ROMANIA SRL considerand cererea nefondata/invalida si poate refuza returul.

8.8.3. Produsul returnat trebuie sa fie predat in aceeasi stare in care a fost livrat, cu toate accesoriile si daca este posibil, in ambalajul original, etichetele si documentele in orginial care l-au insotit. Clientul este direct responsabil pentru diminuarea valorii produsului returnat, rezultata din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor si functionarii produsului.

8.8.4. Clientul GREENSTIC ROMANIA SRL nu va putea sa returneze produsele achizitionate si/sau nu va pretinde orice alte daune-interese/despagubiri, in urmatoarele situatii:

8.8.4.1. Produsul returnat nu este in aceeasi stare in care a fost livrat (cu documentele care l-au insotit, cu toate componentele).

8.8.4.2. In cazul in care au fost comandate si livrate produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de igiena si care au fost desigilate de Client.

8.8.4.3. In cazul in care au fost comandate si livrate, produse care sunt, dupa livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente.

8.8.5. In cazul retragerii din contract a Clientului, GREENSTIC ROMANIA SRL ramburseaza sumele pe care le-a primit drept plata in termen de 14 zile de la care a luat cunostinta de decizia de retragere din Contract in conditiile art. 8.8.2.

8.8.6. Daca constata aparitia unor elemente ce diminueaza valoarea produsului returnat in cazul Clientului ce s-a retras din Contract, GREENSTIC ROMANIA SRL va notifica Clientul in acest sens. GREENSTIC ROMANIA SRL isi rezerva dreptul de a restitui suma reprezentand contravaloarea produsului achizitionat de Client numai dupa verificarea produsului la punctul de lucru GREENSTIC ROMANIA SRL, retinand, daca este cazul, suma aferenta diminuarii de valoare a produsului returnat.

9. Frauda

9.1. GREENSTIC ROMANIA SRL nu solicita Clientilor sau Utilizatorilor sai prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc) informatii referitoare la date confidentiale, carduri bancare sau parole personale.

9.2. Clientul / Membrul isi asuma intreaga responsabilitate pentru divulgarea unui tert a datelor sale confidentiale.

9.3. GREENSTIC ROMANIA SRL declina orice responsabilitate, in situatia in care un Membru / Client ar fi / este prejudiciat sub orice forma de catre un tert care ar pretinde ca este/reprezinta GREENSTIC ROMANIA SRL.

9.4. Clientul sau Membrul va informa GREENSTIC ROMANIA SRL asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

9.5. GREENSTIC ROMANIA SRL nu promoveaza SPAM-ul. Orice Membru/Client care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail.

9.6. Comunicarile realizate de catre GREENSTIC ROMANIA SRL prin mijloace electronice de comunicare la distanta (i.e. e-mail) contin datele de identificare complete si conforme ale expeditorului sau legaturi catre acestea, la data transmiterii continutului.

9.7. Urmatoarele scopuri atinse sau nu,  vor fi considerate tentativa de fraudare a Site-ului/Continutul si/sau GREENSTIC ROMANIA SRL. GREENSTIC ROMANIA SRL isi rezerva dreptul de a pune in miscare urmarirea penala impotriva aceluia sau acelora care a(u) incercat sa, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

9.7.1. de a accesa datele de orice tip ale altui Membru/Client prin folosirea unui cont sau prin orice alta metoda.

9.7.2. de a altera sau de a modifica continutul Site-ului sau orice corespondenta expediata prin orice modalitate de catre GREENSTIC ROMANIA SRL catre Membru / Client.

9.7.3. de a afecta performantele serverului/serverelor pe care ruleaza site-ul.

9.7.4. de a accesa sau de a divulga oricarui tert care nu are autoritatea legala necesara, continutul expediat prin orice mijloc de catre GREENSTIC ROMANIA SRL catre Membru/ Client atunci cand acesta nu este destinatarul legitim al continutului.

10. Limitare de responsabilitate

10.1. GREENSTIC ROMANIA SRL nu poate fi tinuta responsabila in nici un fel in fata niciunui Membru/Client care utilizeaza Site-ul sau Continutul, altfel decat in limita articolelor ce constituie Termeni si Conditii.

10.2. In cazul in care un Membru/Client considera ca un Continut expediat prin orice mijloc de catre GREENSTIC ROMANIA SRL violeaza drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate sa contacteze pentru detalii GREENSTIC ROMANIA SRL, conform detaliilor de contact, astfel GREENSTIC ROMANIA SRL sa poata lua o decizie in cunostinta de cauza. 

10.3. GREENSTIC ROMANIA SRL  nu garanteaza Membrului sau Clientului acces pe site sau la serviciu, in lipsa inregistrarii de catre acesta din urma prin parcurgerea etapelor de inregistrare de pe site, si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial si/sau integral continutul, de a reproduce partial si/sau integral continutul, de a copia, sau de a exploata orice continut in orice alta maniera, sau de a transfera vreunui tert orice continut asupra caruia are si/sau a obtinut acces, in baza unui acord de utilizare, fara acordul prealabil scris al GREENSTIC ROMANIA SRL.

10.4. GREENSTIC ROMANIA SRL nu raspunde de continutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legaturi din continut, indiferent de natura acestor legaturi. Pentru respectivele site-uri, raspunderea o poarta, integral, proprietarii acestora.

10.5. GREENSTIC ROMANIA este exonerata de orice vina in cazul utilizarii site-urilor si/sau al continutului transmis catre Membru sau Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul site-urilor, e-mail-ului sau al unui angajat al GREENSTIC ROMANIA SRL, atunci cand aceasta utilizare a continutului poate sau produce pagube de orice natura Membrului, Clientului si/sau oricarui tert implicat in acest transfer de Continut.

10.6. GREENSTIC ROMANIA SRL nu ofera niciun fel de garantii directe sau indirecte ca:

10.6.1.  produsul va fi potrivit cerintelor clientului

10.6.2. produsele obtinute gratis sau contra-cost prin intermediul site-ului vor corespunde cerintelor sau asteptarilor clientului.

10.7. In limita prevederilor Termenilor si Conditiilor, operatorii, administratorii si/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o forma responsabili pentru relatiile sau consecintele acestora rezultand din, dar nelimitandu-se la, achizitii, oferte speciale, promotii, promovari, sau oricare alt tip de relatie/ legatura/ tranzactie/ colaborare/ etc. care pot aparea intre Client sau Membru si oricare dintre cei care isi fac promovare directa sau indirecta prin intermediul site-ului.

11. Forta majora si cazul fortuit

11.1. Exceptand cazurile in care nu au prevazut in mod expres altfel, niciuna din partile unui contract incheiat, care este inca in derulare, nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial, a oricareia din obligatiile care ii incumba in baza contractului, daca neexecutarea obligatiei respective a fost cauzata de un eveniment de forta majora.

11.2. Partea sau reprezentantul legal al partii care invoca evenimentul mai sus mentionat este obligata/obligat sa aduca la cunostinta celeilalte, imediat si in mod complet, producerea acestuia si sa ia orice masuri care-i stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment.

11.3. Partea sau reprezentantul legal al partii care invoca evenimentul mai sus mentionat este exonerata /exonerat de la aceasta obligatie numai in cazul in care evenimentul o/il impiedica sa o duca la bun sfarsit.

11.4. Daca in termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a acestui contract fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

11.5. Partea care invoca evenimentul de forta majora trebuie sa faca dovada imposibilitatii executarii obligatiilor in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului in limitele art. 11.3.

12. Litigii

12.1. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc site-urilor si/sau al oricarui continut trimis de catre GREENSTIC ROMANIA SRL Membrului/Clientului prin accesare si/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declara de acord, cel putin cu prevederile Termenilor si Conditiilor.

12.2. Orice disputa cu referire la prezentii Termeni si Conditii care ar putea sa apara intre Membru/Client si GREENSTIC ROMANIA SRL se va rezolva pe cale amiabila.

12.3. Orice disputa, de orice fel, care ar putea sa apara intre Membru/Client si GREENSTIC ROMANIA SRL se va rezolva pe cale amiabila. Daca aceasta nu va fi posibila, conflictul va fi solutionat de catre instanta competenta de la sediul GREENSTIC ROMANIA SRL, in conformitate cu legile romane in vigoare.

12.4. Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

12.5. Prezentul document a fost redactat si va fi interpretat in conformitate cu legislatia romana. 

13. Dispozitii finale

13.1. GREENSTIC ROMANIA SRL  isi rezerva dreptul de a putea efectua orice modificari ale acestor prevederi, precum si orice modificari ale site-ului/structurii acestuia/serviciului precum si orice continut fara notificare prealabila a Membrului sau Clientului.

13.2. In limita prevederilor Termenilor si Conditiilor, GREENSTIC ROMANIA SRL nu va putea fi facuta responsabila pentru eventualele erori aparute pe site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificari, setari, etc., care nu sunt facute de catre administratorul site-ului.

13.3. GREENSTIC ROMANIA SRL isi rezerva dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natura si/sau legaturi pe oricare pagina a site-ului, cu respectarea legislatiei in vigoare.